دوره آموزش نرم افزار اتوکد- AutoCad

آخرین بروزرسانی: 1400-04-26

نرم افزار اتوکد یکی از قوی ترین و قدیمی ترین نرم افزار های شاخه مهندسی مکانیک جهت ترسیم و نقشه کشی عمدتاً دو بعدی بوده که قابلیت ترسیم نقشه ها و مدل های سه بعدی را نیز دارا می باشد. البته با توجه به وسیع بودن گستره این نرم افزار توسط همه علوم مهندسی مانند: تاسیسات، فرایند، برق، عمران، ساختمان، ابزار دقیق و … استفاده می گردد. در این آموزش ها سعی کرده ایم با زبانی بسیار ساده مفاهیم کاربردی نرم افزار اتوکد را بیان کنیم و عمده دستوراتی که در این نرم افزار مورد استفاده قرار می گیرد شامل دستورات ترسیمی و ویرایشی می باشد و با مثال های متنوع و کاربردی سعی شده است تسلط شما فراگیران عزیز بر مطالب بیشتر و بیشتر گردد.

 

 • سرفصل های جلسه اول نرم افزار اتوکد- AutoCad
 • مقدمه ای بر نرم افزار اتوکد – معرفی ورژن ها و نوار فرمان
 • معرفی قسمت های مختلف نرم افزار: زبانه های ریبون، نوار فرمان، Model Space
 • نحوه بستن نوار فرمان و استفاده از دکمه های Ctrl+9
 • معرفی محورهای مختصات
 • معرفی View Cube و نحوه کار کردن با آن
 • استفاده از دکمه های کنترل و شیفت و دکمه وسط موس جهت چرخاندن محورهای مختصات
 • معرفی دستور Line
 • مغرفی دکمه Escape جهت کنسل کردن دستور جاری
 • معرفی دستور UCSICON و گزینه های آن ( ON,Off,Origin,No Origin )
 • معرفی دکمه Space به عنوان جایگزین دکمه Enter
 • سرفصل های جلسه دوم نرم افزار اتوکد- AutoCad
 • نحوه کمک گرفتن از نوار فرمان جهت پیدا کردن دستور مورد نظر
 • معرفی سه روش جهت انتخاب گزینه های یک دستور (با استفاده از کیبورد، استفاده از موس)
 • استفاده از دکمه Enter جهت فراخوانی آخرین دستور
 • نحوه تغییر سایز پنجره نوار فرمان
 • معرفی دستور Point
 • معرفی Point Style و تغییر نحوه نمایش نقاط از طریق آن
 • استفاده از قسمت سرچ دستورات در اتوکد جهت پیدا کردن دستور مورد نظر
 • معرفی دستور ptype
 • سرفصل های جلسه سوم نرم افزار اتوکد- AutoCad
 • مدیریت ترسیم در صفحه
 • نحوه Zoom In و Zoom Out با استفاده از چرخاندن دکمه وسط موس
 • نگاه داشتن دکمه وسط موس و استفاده از دستور Pan
 • معرفی دستور Zoom Extents با استفاده از دبل کلیک دکمه وسط موس
 • تاکید بر کار کردن با دستورات نوار فرمان
 • نحوه فرخوانی دستور Pan با استفاده از نوار فرمان
 • معرفی دستور Zoom با استفاده از نوار فرمان
 • معرفی گزینه های کاربردی دستور Zoom
 • مغرفی دستور Regen
 • معرفی Ctrl+A جهت Select All
 • معرفی Grip
 • معرفی دستور Line و گزینه های آن (Close, Undo)
 • نگهداشتن موس روی هر دکمه جهت استفاده از Help هر دستور
 • انجام مثال: ترسیم مثلث با استفاده از دستور Line و گزینه Close
 • ترسیم خط با طول و زاویه دلخواه بدون استفاده از دستور Polar
 • انجام مثال: ترسیم چند خط موازی در کنار یکدیگر
 • معرفی گزینه Grid
 • معرفی گزینه Polar جهت ترسیم خط با زاویه دلخواهد
 • تنظیمات دستور Polar
 • انجام مثال: ترسیم مربع و مستطیل با کمک دستور Polar
 • انجام مثال: ترسیم لوزی با کمک Polar
 • معرفی گزینه Dynamic Input
 • معرفی Customization جهت اختصاصی سازی  دستورات نوار پایین اتوکد
 • انجام مثال: ترسیم مستطیل با استفاده از مختصات دادن به رئوس آن
 • سرفصل های جلسه چهارم نرم افزار اتوکد- AutoCad
 • نحوه ساختن یک Drawing جدید
 • استفاده از دستور Qnew
 • معرفی پسوند های فایل های اتوکد
 • نحوه ترسیم دایره
 • ترسیم دایره از طریق تعیین مرکز و شعاع (انجام مثال)
 • ترسیم دایره از طریق تعیین مرکز و قطر (انجام مثال)
 • ترسیم دایره از طریق گزینه ۲-Point (انجام مثال)
 • ترسیم دایره از طریق گزینه ۳-Point (انجام مثال)
 • ترسیم دایره از طریق گزینه Ttr (انجام مثال)
 • ترسیم دایره از طریق گزینه Tan,Tan,Tan (انجام مثال)
 • معرفی کاربرد گزینه Object Snap و دکمه F11
 • معرفی گیره End Point در Object Snap
 • معرفی گیره Mid Point در Object Snap
 • معرفی گیره Center در Object Snap
 • معرفی گیره Node در Object Snap
 • معرفی گیره Quadrant در Object Snap
 • معرفی گیره Intersection در Object Snap
 • معرفی گیره Extension در Object Snap به همراه انجام مثال
 • معرفی گیره Insertion درObject Snap به همراه انجام مثال
 • معرفی گیره Perpendicular در Object Snap  به همراه انجام مثال
 • معرفی گیره Tangent در Object Snap به همراه انجام مثال
 • معرفی گیره Nearest در Object Snap به همراه انجام مثال
 • معرفی گیره Apparent Intersection در Object Snap به همراه انجام مثال
 • معرفی گیره Parallel در Object Snap به همراه انجام مثال
 • نحوه Delete کردن Object ها با استفاده از دکمه Delete کیبورد
 • ترسیم دوایر متحد المرکز
 • حل مثال کاربردی شماره ۱
 • حل مثال کاربردی شماره ۲
 • معرفی گزینه Object Snap Tracking
 • معرفی دستور Distance جهت اندازه گیری فاصله بین دو نقطه
 • استفاده از دکمه Shift جهت ترسیم خطوط افقی و عمودی
 • استفاده از Ortho Mode یا دکمه F8 جهت ترسیم خطوط افقی و عمودی
 • معرفی Snap و Grid  و تنظیمات آن
 • نحوه انتخاب کردن آبجکت ها به روش های مختلف
 • معرفی دستور Rectangle جهت ترسیم مستطیل و معرفی گزینه های آن
 • معرفی دستور Move جهت جا به جا کردن آبجکت ها
 • سرفصل های جلسه پنجم نرم افزار اتوکد- AutoCad
 • معرفی دستور کپی به همراه انجام مثال های متعدد از این دستور
 • کپی گرفتن از آبجکت مورد نیاز در راستای دلخواه و با فاصله مشخص
 • انجام مثال
 • معرفی دستور Polar Array
 • معرفی دستور Polar Rectangle
 • معرفی دستور Polar Path
 • انجام مثال های متعدد از دستور Polar
 • معرفی دستور Explode
 • نحوه انجام دستورات مختلف از طریق Grip های Object ها
 • معرفی دستور Poly Line جهت ترسیم چند خطی
 • معرفی دستور Trim جهت برشکاری به همراه انجام مثال کاربردی
 • انجام مثال کاربردی ۱
 • انجام مثال کاربردی ۲
 • انجام مثال کابردی ۳
 • معرفی دستور Mirror جهت کپی Mirror
 • معرفی دستور Scale (تغییر مقیاس Object ها )
 • معرفی دستور Erase جهت Delete کردن Object ها
 • معرفی دستور Extend
 • معرفی دستور Rotate
 • معرفی دستور Chamfer و تنظیمات آن  جهت پخ زدن گوشه ها
 • معرفی دستور Fillet و تنظیمات آن جهت گرد کردن گوشه ها
 • معرفی دستور Stretch به همراه مثال کابردی
 • معرفی دستور Offset جهت کپی گرفتن به همراه تغییر مقیاس
 • انجام مثال کاربردی ۴
 • معرفی دکمه های ترکیبی Ctrl+1 و آشنایی با پنجره Properties
 • آشنایی با نحوه تغییر نوع خط و مقیاس آن
 • سرفصل های جلسه ششم نرم افزار اتوکد- AutoCad
 • معرفی دستور Layer و نحوه کار با لایه ها در اتوکد
 • نحوه ساحتن لایه جدید
 • آشنایی با اصطلاح Current Layer
 • وراد کردن آبجکت های ساخته شده در لایه مورد نظر
 • خاموش کردن لایه
 • غیر قابل ویرایش کردن لایه
 • بررسی مثالی عملی از کاربرد لایه ها
 • نحوه اندازه گذاری روی آبجکت ها
 • معرفی دستور Dimension Style و ساختن نمونه های کاربردی و آشنایی با تب های کاربردی آن
 • معرفی دستور Dim Linear جهت ترسیم اندازه های افقی و عمودی
 • معرفی دستور Dimension Aligned جهت ترسیم اندازه دقیق یک Object
 • معرفی دستور Dimension Angular جهت ترسیم زاویه
 • معرفی دستور Dimension Arc جهت ترسیم اندازه کمان
 • معرفی دستور Dimension Radius جهت اندازه گیری شعاع دایره
 • معرفی دستور Dimension Diameter جهت ترسیم قطر دایره
 • معرفی دستور Dimension Base Line
 • معرفی دستور Dimension Continues
 • معرفی دستور Quick Dimension و بررسی گزینه های آن
 • نحوه تعریف Style جدید برای متون
 • نحوه تایپ کردن متن دلخواه
 • نحوه ویرایش متنی که از قبل داخل اتوکد تایپ کرده ایم.
 • انجام مثال کابردی ۱
 • معرفی دستور Match Properties
 • معرفی دستور Hatch جهت هاشور زدن آبجکت ها و نحوه ویرایش هاشور
 • نحوه ترسیم ابر ریویژن و بررسی گزینه های آن
Admin bar avatar
(0)
0 نظر
14 دانش آموزان
45 دورها

نقد و بررسی‌ها

5 ستاره
0
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0
2.5
بررسی امتیاز (0 تا 5).

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره آموزش نرم افزار اتوکد- AutoCad”